Bezpłatne doradztwo:
(pon.-pt.: 09:00 - 18:00)

Nadruk

Informacje zgodnie z § 5 TMG

Orthexo.de - Przewodnik po neuroortopedii i egzoszkieletach UG (haftungsbeschränkt)
Am Kuhlenkamp 17a
44795 Bochum

Rejestr handlowy: HRB 20178
Sąd rejestrowy: sąd rejonowy w Bochum

Reprezentowany przez:
Tom Illauer (Partner Zarządzający)
Am Kuhlenkamp 17a
44795 Bochum

Proszę się z nami skontaktować

Telefon: 0162/1587076
E-Mail: [email protected]

Identyfikator podatkowy sprzedaży

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27 ustawy o podatku od sprzedaży:
DE354244863

Rejestracja działalności gospodarczej

Rejestracja działalności gospodarczej zgodnie z GewO została wydana w dniu 01.08.2022 r. przez Sąd Rejonowy w Bochum.

Informacje na temat ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej

Nazwa i siedziba ubezpieczyciela:
Hiscox SA
Oddział w Niemczech
Arnulfstrasse 31
T+49 (0)89 545801 700
80636 Monachium
Numer: HV.DSC6781502
Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej blogera

Obszar obowiązywania ubezpieczenia:
Niemcy

Odpowiedzialność redakcyjna

Tom Illauer
Am Kuhlenkamp 17a
44795 Bochum
(Dyrektor Zarządzający)

Rozstrzyganie sporów w UE

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Nasz adres e-mail znajdą Państwo w powyższej nocie prawnej.

Rozstrzyganie sporów konsumenckich/uniwersalne centrum arbitrażowe

Uczestniczymy w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową ds. konsumentów. Powszechny sąd polubowny przy Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein (https://www.verbraucher-schlichter.de).